"Termeni și Condiții"

Interpretare

Cuvintele a căror prima literă este scrisă cu majuscule au semnificații definite de urmatoarele conditii. Următoarele definiții au același sens, indiferent de cel indiferent dacă apar la singular sau la plural.

Definiție

În sensul acestor Termeni și Condiții:

  • Filială înseamnă o entitate controlată de controlează sau este controlat în comun cu o altă entitate, unde „control” înseamnă deținerea a 50% sau mai mult din acțiuni, interese sau alte valori mobiliare care au dreptul de a vota pentru alegerea directorului sau a altor organe de conducere.

  • Companie (denumită „Companie”, „Noi”, „Nostru” sau „nostru” în acest Acord) se referă la Spinfiinity - Social Jocuri online.

  • Dispozitiv înseamnă orice dispozitiv cu acces Pe un serviciu, cum ar fi un computer, un telefon mobil sau o tabletă digitală.

  • Serviciul se referă la site-ul web.

  • Servicii de social media terță parte înseamnă oricine servicii sau conținut (inclusiv date, informații, produse sau servicii) care furnizate de un terț care poate apărea, încorpora sau furnizate prin Serviciu.

  • Linkuri

    Site-ul către Spinfiinity - Social Online Jocuri, disponibil la Jocuri.

  • Înseamnă o persoană care are acces la acesta sau îl folosește Service sau societate sau altă entitate juridică la care acea persoană are acces sau utilizează Serviciul, după caz.

Recunoaștere

Aceștia sunt termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui serviciu și contract între dumneavoastră și Companie. Acești termeni și condiții stabilește drepturile și obligațiile tuturor utilizatorilor în legătură cu utilizarea servicii.

Accesul dvs. la Serviciu și utilizarea acestuia sunt supuse acceptării dvs. și respectarea Termenilor cu acești Termeni. Acești Termeni se aplică pentru toți vizitatorii, utilizatorii și alții care au acces la acesta sau la acesta ei folosesc Serviciu.

Prin accesarea sau utilizarea Serviciului, sunteți de acord să fiți legat de acestea Termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu oricare parte a acestor Termeni și termeni, atunci nu veți putea accesa Serviciul.

Declari că ai peste 18 ani. Compania nu permite persoane sub 18 ani ani de utilizare a serviciului.

Accesul dvs. la Serviciu și utilizarea acestuia sunt, de asemenea, supuse consimțământului dvs. și respectarea dvs. cu politica de confidențialitate a companiei. Politica noastră de confidențialitate intimitate descrie politicile și practicile noastre privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dumneavoastră personale atunci când utilizați Aplicația sau Site-ul web și vă informează despre drepturile dumneavoastră de confidențialitate și despre cum sunteți sunt protejate de lege. Vă rugăm să citiți cu atenție Politica noastră de confidențialitate înainte tu faci date folosiți serviciul nostru.

Legături către alte site-uri web

Serviciul nostru poate conține link-uri către site-uri web ale terților sau servicii care nu sunt deținute sau controlate de companie.

Compania nu are control și nu își asumă nicio responsabilitate conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricărui site web sau servicii terților. În plus, recunoașteți și sunteți de acord că Compania nu o va face face responsabil sau răspunzător, direct sau indirect, pentru orice prejudiciu cauzat sau pierderi sau presupus a cauza sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în oricare astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile sau prin intermediul oricui astfel de site-uri web sau servicii.

Vă recomandăm să citiți termenii și condițiile politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii terțe; unde vizitezi?

Încheierea

Putem rezilia sau suspenda accesul dvs. imediat, fără notificare notificare sau răspundere, din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la limitare, dacă încalcă acești termeni și condiții.

La reziliere, dreptul dumneavoastră de a utiliza Serviciul va înceta imediat.

Limitarea răspunderii

Indiferent de orice daune pe care le puteți suferi, compania este pe deplin responsabilă și oricare dintre furnizorii săi, în conformitate cu oricare dintre prevederile acestuia din acest acord Termenii și despăgubirea dumneavoastră exclusivă pentru toate cele de mai sus vor fi limitate la suma pe care ați plătit-o efectiv prin Serviciu sau 100 USD; dacă nu ai cumpărați orice prin intermediul Serviciului.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, sub nicio circumstanță este permis Nici Compania și nici furnizorii săi nu sunt răspunzători pentru niciun caz special, incidental indirect sau daune consecutive (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru profituri pierdute, pierderi de date sau alte informații, pentru întrerupere a activității, pentru personal vătămare, pierdere a vieții private care rezultă din sau se leagă de cineva mod cu utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul, software-ul și/sau hardware-ul terțe părți ale terților utilizați cu Serviciul sau în alt mod în legătură cu Serviciul orice prevedere a acestor Termeni), chiar dacă Compania sau oricine dar furnizorul a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune, chiar dacă restaurarea nu-și îndeplinește scopul de bază.

Unele state nu permit excluderea sau limitarea termenilor impliciti garanții răspunderea pentru daune incidente sau consecutive, ceea ce înseamnă că unele dintre ele este posibil ca restricțiile de mai sus să nu se aplice. În aceste state, răspunderea fiecărei părți este limitată în măsura maximă permisă de lege.

Așa cum sunt și „CA DISPONIBIL”.

Serviciul vă este oferit „CA AȘA ESTE” și „AȘAT DISPONIBIL” și cu toate erorile și defecte fara nici o garantie. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă legislație aranjamentele juridice, Compania în cont propriu și în numele Persoane conectate companiile sale și licențiatorii și furnizorii de servicii respectivi, neagă declină în mod expres toate garanțiile, exprese, implicite, statutare sau de altă natură, s în legătură cu Serviciul; inclusiv toate garanțiile implicite de vandabilitate, potrivire pentru scop specific, revendicare și neîncălcare și garanții care pot apărea dintr-o tranzacție, performanță, utilizare sau practică comercială. Fără fără a limita cele de mai sus, Compania nu oferă nicio garanție sau angajament și nici nu le furnizează reprezintă în orice fel că Serviciul va satisface cerințele dumneavoastră atinge, să fie compatibil cu sau să coopereze cu rezultatele scontate cu ei orice alt software, aplicații, sisteme sau servicii va funcționa fără asta e tot întrerupere, să îndeplinească orice standarde de performanță sau fiabilitate sau să fie fără erori sau că orice erori sau defecte pot sau vor fi corectate.

Fără a limita cele de mai sus, nici Compania și nici unul dintre aceștia Furnizorii companiei nu fac nicio declarație sau garanție de niciun fel de felul, expres sau implicit: (i) în ceea ce privește funcționarea sau disponibilitatea; Servicii sau informațiile, conținutul și materialele sau produsele conținute în acestea; (ii) că Serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori; (iii) în ceea ce privește precizie, fiabilitatea sau actualitatea oricărei informații sau conținut furnizat prin intermediul Serviciului sau (iv) că Serviciul, serverele, conținutul sau e-mailuri trimise în numele sau în numele său Compania este lipsită de viruși, scripturi, cai troieni, viermi, programe malware, bombe cu ceas sau alte elemente rău intenționate.

Unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor tipuri de garanții sau restrângerea drepturilor legale valabile ale consumatorului, deci anumite sau este posibil ca toate excluderile și limitările de mai sus să nu vi se aplice. Dar, în acest caz, excluderile și limitările menționate în această secțiune se aplică în măsura maximă posibilă în conformitate cu reglementările legale aplicabile.

Legea guvernamentală

Legile țării, cu excepția regulilor de conflict de legi, vor guverna acești Termeni și utilizarea de către dvs. a Serviciului. Utilizarea Aplicației de către tu poate fi, de asemenea, supusă altora locale, statale, naționale sau internaționale legi.

Rezolvarea litigiilor

Dacă aveți nelămuriri sau dispute cu privire la Serviciu, sunteți de acord Tu o faci prima încercare de a rezolva disputa în mod informal contactând Compania.

Pentru utilizatorii din Uniunea Europeană (UE).

Dacă sunteți consumator în Uniunea Europeană, le veți putea folosi pe toate articole obligatorii prevederile legislației țării în care locuiți.

Respectarea legislației Statelor Unite

Declarați și garantați că (i) nu vă aflați într-o țară aplicată; interzice; Guvernul Statelor Unite sau desemnat de guvernul Statelor Unite Statele Unite ca țară „sponsor terorist” și (ii) nu sunteți enumerate pe orice listă guvernamentală a Statelor Unite piese interzise sau restricționate.

Separabilitate și renunțare

Separabilitate

Dacă vreo prevedere a acestor termeni și condiții este considerată inaplicabilă sau inaplicabilă valabil, atunci acest aranjament sunt modificate și interpretate astfel încât să se realizeze obiectivele prezente aranjament v în măsura maximă posibilă, în conformitate cu legea aplicabilă și alte prevederi rămâne în plină forță și efect.

Demisia

Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul document, neexercitarea unui drept sau revendicare îndeplinirea obligației în aceste condiții nu afectează capacitatea părții de a pune în aplicare acel drept sau revendicare o astfel de performanță în orice moment ulterior sau renunțarea la încălcare constituie o renunțare la orice încălcare ulterioară.

Interpretarea traducerii

Acești termeni și condiții pot fi traduși dacă îi avem te vom pune la dispozitia noastra. Sunteți de acord că originalul În caz de dezacord, textul în limba engleză are prioritate.

Modificări ale acestor termeni și condiții

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau înlocuiți acești Termeni în orice moment. Dacă există o revizuire important, vom face eforturi rezonabile pentru a notifica cel puțin 30 cu zile înainte de intrarea în vigoare a oricăror termeni noi. Ce reprezintă? schimbare materială va fi stabilit la discreția noastră exclusivă.

Accesul sau utilizarea în continuare a Serviciului nostru după începerea acestuia eficacitatea acestor revizuiri, sunteți de acord să fiți legat de acestea revizuiri conditii. Dacă nu sunteți de acord cu noile termeni în totalitate sau în parte, vă rugăm să opriți utilizați Site-ul și Serviciul.